Energooszczędna technologia

by mieszkać wygonie i niedrogo

Nasze osiedle jest wyjątkowe nie tylko przez wzgląd na walor lokalizacji, materiałów z których wykonane są domy i bezkompromisowej jakości robót ale również z powodu podstawowej cechy którą jest minimalizacja przyszłych kosztów ogrzewania. Wiemy, że pieniądze wydane na dom na Osiedlu przy Alei Brzozowej dowiodą roztropności zakupu z pierwszym otrzymanym rachunkiem za gaz bowiem wydacie Państwo kilkaset złotych mniej niż mieszkańcy tradycyjnych budynków. Jest tak dzięki zastosowaniu rozwiązań pozwalających na spełnienie przez wszystkie wykonane przez nas elementy domów kryteriów energooszczędności opisanych w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (Fundusz) promującego budownictwo oszczędzające energię (Program). Państwa dom może stać się domem energooszczędnym w rozumieniu Programu z zapotrzebowaniem na energię na poziomie poniżej 40 mW/(m²*rok). Dla porównania przeciętny polski dom znacznie przekracza poziom 100 mW/(m²*rok).

Ściany zewnętrzne

Zgodnie z programem, dla naszej strefy klimatycznej, muszą spełniać wskaźnik przenikalności ciepła na poziomie nie przekraczającym 0,15 W/m²K. Nasze ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ocieplone specjalnym styropianem ekstradowanym oraz ściany z pustaka ceramicznego Porotherm ocieplonego styropianem o współczynniku przenikania ciepła ʎ <0,032, spełniają to kryterium.

Dach

Dachy winny cechować się przenikalnością nie wyższą niż 0,12 W/m²K. Zastosowana przez nas warstwa wełny mineralnej o grubości aż 30 centymetrów i współczynniku przenikania ciepła ʎ <0,033, pozwala spełnić ten warunek.

Podłoga

Do podłogi na gruncie przewidziany jest wskaźnik przenikalności nie przekraczający 0,20 W/m²K, co osiągnięte zostanie przy projektowanym zastosowaniu styropianu o grubości 20 cm do wykonania posadzki na parterze.

Okna

Program wymaga, iżby przenikalność cieplna dla całych okien wynosiła nie więcej 1,00 W/m²K. My zeszliśmy jeszcze niżej dzięki zastosowaniu w naszych oknach profilu Thermo – Stahl Plus i szklenia o współczynniku przenikalności 0,6 W/m²K wraz z ciepłą ramką Swiss Spacer.

Drzwi i wrota garażowe

Podobnie w tym przypadku osiągamy parametry daleko korzystniejsze niż rygorystyczne wymagania Programu. Dla drzwi zewnętrznych i garażowych Fundusz przewidział normę 1,30 W/m²K podczas gdy nasze drzwi osiągają prawie 0,80 W/m²K a wrota garażowe w przybliżeniu 1,05 W/m²K.

By wybudować domy kierując się wytycznymi Programu ponieśliśmy znacznie wyższe koszty w porównaniu do domów o przeciętnej charakterystyce energetycznej. Niemniej uważamy, że ceny gazu mogą w przyszłości tylko rosnąć i wierzymy, że aspekt wysokości kosztów ogrzewania ma zasadnicze znaczenie dla naszych klientów już teraz i będzie tym ważniejszy w przyszłości.